+421 911 420 998 izoleko@izoleko.sk

CERTIFIKOVANÉ SKLADBY STIEN, STRIECH a STROPU – ukážky súvrství a ich parametre

 

Technológia INSOWOOL predstavuje difúzne otvorené certifikované skladby (konštrukcie, súvrstvia) v celkovom počte 7 – 2 certifikované steny pre drevostavby (diffuwall®2010, diffuwall – ISOCELL), 2 certifikované strešné konštrukcie (diffuroof® “E”, diffuroof® “I”), certifikovaný strop bungalovu príp. strop posledného podlažia pod nevykurovaným priestorom (diffutop®) a 2 certifikované steny prevažne pre staršie murované stavby a drevostavby (napr. typu okal) (diffusheet®“r”, diffusheet®“k”).

Obvodová stena pre drevostavby:

Strop bungalovu:

Strešný plášť – zateplenie doskami nad krokvami:

Strešný plášť – zateplenie doskami pod krokvami:

Obvodová stena pre murované stavby:

Parametre certifikovaných skladieb v technológii INSOWOOL:

PAVATEX

Izolácie Pavatex                  Prehľad typov dosiek                   Vlastnosti a výhody                Obvodový plášť                    Strešný plášť                       Podlaha                                          Galéria Pavatex                       Cenník

IZOLEKO

Profil spoločnosti                   Etický kódex

CERTIFIKOVANÉ KONŠTRUCIE

O NÁS

Blog                                          Kontakt